Aviz legal   © 2008 Fondul de Compensare a Investitorilor