Stiri INFORMATII COMPENSARE MOBINVEST S.A.

15.03.2019

Comunicat inchidere procedura de compensare SSIF MOBINVEST S.A.

05.03.2019

La data de 04.03.2019, Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. a finalizat platile compensatiilor cuvenite tuturor investitorilor Mobinvest S.A. care figura pe Lista de plata aprobata de Consiliul de administratie al Fondului in data de 13.12.2018.

25.02.2019

Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. ("Fondul") a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiara confirmarea persoanele eligibile pentru compensare in cazul societatii Mobinvest S.A.

Prin urmare, Fondul a demarat efectuarea platilor compensatiilor cuvenite investitorilor Mobinvest S.A., cu luarea in consideratie a sumei inscrisa de Fond pe Lista de plata, cu exceptia investitorilor aflati in situatia prevazuta de dispozitiile art. 36 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 cu modificarile si completarile ulterioare pentru care plata compensatiei este suspendata pana la data pronuntarii unei hotarari definitive de catre instanta competenta.

Platile se vor efectua in perioada 25.02.2019-01.03.2019.

17.12.2018

In data de 13.12.2018 a avut loc sedinta Consiliului de administratie al Fondului care a aprobat Lista de plata cuprinzand compensatiile cuvenite investitorilor societatii Mobinvest S.A. cu sediul social in Oradea, Str. P-cul Traian, nr. 25, Judetul Bihor, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr. J05/347/1996, Cod unic de inregistrare 8471151.

In Lista de plata sunt incluse 52 persoane fizice cu o valoare a compensatiei in suma totala de 2.335.420,83 lei si 3 persoane juridice cu o valoare a compensatiei in suma totala de 269.766 lei. Astfel, suma totala a compensatiilor pe care Fondul o propune spre plata este de 2.605.186,83 lei. In vederea respectarii art. 36 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 ("Regulament") si art. 5 alin. (3) din Anexa la Regulament, Fondul a transmis Lista de plata catre A.S.F. in scopul verificarii de catre aceasta, impreuna cu organele abilitate legal, a neimplicarii persoanelor indreptatite la compensare in operatiuni de spalare a banilor si/sau care fac obiectul unor sanctiuni internationale.

Pentru relatii suplimentare, investitorii se pot adresa Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. la sediul situat in Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 3, IBC Modern, camera 1 si 2, sector 2, sau la telefon 021-315.73.48 si/sau fax 021-315.73.40.

17.03.2017

Comunicat deschidere procedura de compensare SSIF MOBINVEST S.A.

1. Investitorii care se considera indreptatiti la compensare pot formula Cereri de compensare, in conditiile legii. Cererile de compensare vor fi adresate numai pe formularul pus la dispozitie de Fond, care poate fi descarcat de pe site-ul Fondului de Compensare a Investitorilor S.A. (www.fond-fci.ro), Sectiunea Compensarea Investitorilor/Cazuri de compensare/Mobinvest, sau poate fi ridicat de la Lichidatorul judiciar.

2. Investitorii indreptatiti la compensare vor depune Cererile de compensare la sediul Lichidatorului judiciar insotite de documentele mentionate in formularul Cererii de compensare. Termenul de depunere a cererilor de compensare nu trebuie sa depaseasca 30 de zile de la data publicarii Tabelului definitiv al creantelor in Buletinul Procedurilor de insolventa.

3. Cererile de compensare vor fi onorate de catre Fond in limita unui plafon maxim reprezentand echivalentul in lei a 20.000 euro, la cursul practicat de Banca Nationala a Romaniei la data de 12.10.2016, respectiv 4,4961 lei/euro.

4. Inceperea platii compensatiilor catre investitorii indreptatiti se va efectua in cel mai scurt timp posibil, dupa aprobarea Listei de plata de catre Fond, dar nu mai tarziu de 3 luni de la respectiva data.

5. Plata compensatiilor se va face in contul bancar al investitorului, comunicat in Cererea de compensare.

Intelesul termenilor utilizati in acest Comunicat si detaliile privind procedura de compensare a investitorilor sunt definite in Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, disponibil pe pagina web a Fondului www.fond-fci.ro.

Compensatiile acordate de Fond privesc exclusiv creantele reprezentand fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora cu ocazia, in scopul prestarii de servicii de investitii financiare si in legatura cu activitatea de investitii.

Pentru relatii suplimentare, in ceea ce priveste completarea si/sau depunerea Cererilor de compensare si valoarea creantei impotriva Societatii, investitorii se pot adresa Lichidatorului judiciar.

Stiri INFORMATII COMPENSARE HARINVEST S.A.

15.02.2016


  Comunicat inchidere procedura de compensare Harinvest S.A.

17.11.2015

Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. (Fondul) a primit de la A.S.F. Lista de plata cuprinzand compensatiile cuvenite investitorilor societatii Harinvest S.A.

Lista de plata a fost in prealabil verificata de catre A.S.F., impreuna cu organele abilitate legal, din punct de vedere al neimplicarii persoanelor indreptatite la compensare in operatiuni de spalare a banilor si/sau care fac obiectul unor sanctiuni internationale.

Incepand cu data de 17.11.2015, Fondul a demarat procedura de plata a compensatiilor in acest caz.

22.09.2015

In data de 21.09.2015 a avut loc sedinta Consiliului de administratie al Fondului care a aprobat Lista de plata cuprinzand compensatiile cuvenite investitorilor societatii Harinvest S.A. cu sediul social in Mun. Ramnicu Valcea, Str. G-ral Magheru nr. 25, Jud. Valcea, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea sub nr. J38/202/1997, Cod unic de inregistrare 9329504.

In Lista de plata sunt incluse 102 persoane fizice cu o valoare a compensatiei in suma totala de 4.259.582,93 lei si 2 persoane juridice cu o valoare a compensatiei in suma totala de 101.429,64 lei. Astfel, suma totala a compensatiilor pe care Fondul o propune spre plata este de 4.361.012,57 lei.

In vederea respectarii art. 36 alin. (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 („Regulament”) si art. 5 alin. (3) din Anexa la Regulament, Fondul a transmis Lista de plata catre A.S.F. in scopul verificarii de catre aceasta, impreuna cu organele abilitate legal, a neimplicarii persoanelor indreptatite la compensare  in operatiuni de spalare a banilor si/sau care fac obiectul unor sanctiuni internationale.

Pentru relatii suplimentare, investitorii se pot adresa Fondului de Compensare a Investitorilor S.A.lasediul situat in Mun. Bucuresti, Bd. Carol I nr. 34-36, etaj 3, IBC Modern, camera 1 si 2, sector 2, sau la telefon 021-315.73.48 si/sau fax 021-315.73.40.

15.07.2015

Ca urmare a faptului ca administratorul judiciar numit in procesul de insolventa a trecut printr-un proces de divizare, procedura a fost intarziata cu cateva zile ca urmare a necesitatii de a indeplini formalitatile pentru confirmarea ca «organ competent», conform Regulamentului CNVM nr. 3/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Lista definitiva completata de noul administrator judiciar a fost primita de Fond in data de 06.07.2015, astfel ca termenele au fost amanate pentru a face referire la aceasta data.

Procedura de compensare va urma toate prevederile legale, iar platile se vor face dupa primirea de la ASF a listei de plata verificate, cat mai devreme posibil.

26.05.2015

Fondul de compensare a Investitorilor a primit in data de 25.05.2015 de la Administratorul judiciar al Harinvest  « Lista definitiva » ce cuprinde investitorii care solicita compensare in urma indisponibilizarii fondurilor banesti si/sau instrumentelor financiare pe care le aveau in conturi la Harinvest.

Lista cuprinde un numar de 104 persoane fizice si 6 persoane juridice. Din cei 110 investitori, 33 aveau detineri mai mari decat plafonul de 20.000 euro, calculat la cursul valutar din data de referinta 26.03.2014 si vor fi luati in calcul pentru compensare in limita a 89.274 lei.
Avand in vedere detinerile nete totale, limitate la plafonul de compensare, valoarea insumata a cererilor investitorilor este de 4.935.637 lei, suma ce se incadreaza in resursele acumulate pana in prezent de Fond.

Pasii urmatori in procesul de compensare sunt :

1) Pe baza acestei Liste definitive primite de la administratorul judiciar, Fondul de compensare a investitorilor trebuie sa intocmeasca « Lista de plata », avand la dispozitie 30 de zile pentru a semnala eventualele erori sau necorelari constatate lichidatorului judiciar. In Lista definitiva  primita de la Administratorul judiciar al Harinvest se regasesc si persoane exceptate de la compensare conform art. 301 din Regulamentul nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, care nu vor fi incluse pe « Lista de plata » intocmita de Fond.

2) Ulterior intocmirii « Listei de plata », aceasta este transmisa catre A.S.F. pentru verificarea de catre aceasta, impreuna cu organele abilitate legal, a neimplicarii persoanelor indreptatite la compensare in operatiuni de spalare a banilor si/sau care fac obiectul unor sanctiuni internationale.

3)  In termen de 5 zile lucratoare de la primirea de la A.S.F. a confirmarii din partea organelor legal abilitate, Fondul procedeaza la demararea procedurii de plata a compensatiilor catre persoanele cuprinse in Lista de plata si neimplicate in actiuni de spalare a banilor si/sau care nu fac obiectul unor sanctiuni internationale. Plata se va efectua prin virament bancar in conturile indicate de investitori in cererile de compensare.

08.04.2015

In data de 07.04.2015 a fost publicat, in Buletinul procedurilor de insolventa nr. 6454/07.04.2015, Tabelul definitiv al creantelor in procesul de insolventa al Harinvest S.A. Tabelul contine un numar de 126 investitori.

Termenul de depunere a cererilor de compensare este 07.05.2015, adica 30 de zile de la publicarea Tabelului definitiv al creantelor.

18.09.2014 Comunicat de deschidere a procedurii de compensare

Stiri INFORMATII COMPENSARE EUROSAVAM

23.06.2015   Comunicat inchidere procedura de compensare Eurosavam

01.10.2014   Comunicat de deschidere a procedurii de compensare Eurosavam S.A.

Stiri FONDUL DE COMPENSARE A INVESTITORILOR S.A.

S.C. Fondul de Compensare a Investitorilor S.A. (Fondul) este persoana juridica, constituita sub forma unei societati pe actiuni, in baza actului constitutiv, aprobat in prealabil de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

Obiectul principal de activitate al Fondului este colectarea contributiilor membrilor si compensarea creantelor investitorilor provenind din incapacitatea unui membru de a restitui fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care sunt detinute si/sau administrate in numele acestora in cadrul prestarii de servicii de investitii financiare. Compensarea investitorilor se face in limita plafoanelor stabilite in conformitate cu reglementarile C.N.V.M.


Prezentarea generala a Fondului

Brosura FCI

Stiri OFERTA VANZARE ACTIUNI

 

INTERCAPITAL S.A.(vanzare 235 actiuni)

CITIUS CAPITAL SRL(vanzare 150 actiuni)

S.A.I. SIRA S.A (vanzare 150 actiuni)

NBG Securities S.A. (vanzare 150 actiuni)

ACTINVEST S.A. (vanzare 150 actiuni)

 

Stiri NOUTATI
[ARHIVA ...]