Stiri COMUNICAT

10.11.2020

*   Comunicat!
Stiri COMUNICAT

13.03.2020

*   Comunicat referitor la limitarea activitatii Fondului pe perioada pandemiei!

Stiri SUBSCRIERE 300 DE ACTIUNI NOU EMISE

11.10.2019

*   Comunicat inchidere procedura de subscriere

13.09.2019

Consiliul de Administratie al Fondului, anunta initierea Perioadei Subsecvente de Subscriere a unui pachet de 300 actiuni ordinare nominative nou emise. Conform Hotararii Consiliului de administratie al Fondului nr. 1/08.07.2019, actiunile ramase nesubscrise dupa Perioada Initiala de Subscriere, respectiv 300 actiuni, sunt oferite spre subscriere tuturor entitatilor care indeplinesc conditiile legale pentru detinerea calitatii de actionar al Fondului, care au dreptul sa le subscrie in perioada 16.09.2019 - 04.10.2019. Formularul si comunicatul sunt disponibile pe site-ul Fondului www.fond-fci.ro

*   Procedura de subscriere
*   Comunicatul de subscriere - perioada subsecventa
*   Formularul de subscriere - perioada subsecventa

14.08.2019

Consiliul de Administratie al Fondului, anunta initierea programului de subscriere a unui pachet de 300 actiuni ordinare nominative nou emise. Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Fondului nr. 1/08.07.2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3294/08.08.2019, exercitarea drepturilor de preferinta de catre actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta (25 iunie 2019) se va realiza intr-un interval de 31 de zile calendaristice de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 09.09.2019. Formularul si procedura de subscriere sunt disponibile pe site, in Sectiunea "Despre Fond - Actionarii Fondului" si la sediul Fondului

Comunicat subscriere 300 actiuni nou emise

Stiri OFERTA VANZARE ACTIUNI

INTERCAPITAL S.A.(vanzare 235 actiuni)

Stiri Noutati

[ARHIVA ...]